ปัญหาในการสมัคร

ปัญหาที่มักพบบ่อยๆ ในการสมัครโปรเสริม นะคะ

หากท่านกดรหัสสมัครแล้วไม่สำเร็จ ได้รับข้อความ

“ยอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อการสมัคร”
อาจจะลืมเติมเงินเผื่อภาษี หรือบางครั้ง เติมเงินพอดีกับราคาแพ็กเกจ เมื่อเติมเงินเสร็จ โดกหักค่าเน็ต ค่าข่าว ค่ายืม ทำให้เงินไม่พอตอนกดสมัครได้ กรุณาเติมเงินให้เกินราคารวมภาษี แล้วกดสมัครใหม่

“ขออภัยค่ะ แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับแพ็กเสริมที่คุณมี”
แสดงว่าโปรเก่ายังไม่หมดอายุ หรือ ท่านมีโปรเสริมอื่นๆอยู่ที่ขัดกับโปรที่ท่านจะสมัคร วิธีคือ
โปร BB
รอจนแพ็กเกจปัจจุบันหมดอายุแล้วจึงกดสมัครใหม่
หรือโทร 1678 แจ้งให้พนักงานยกเลิกโปรเดิมให้แล้วกดสมัครใหม่

แพ็กเกจอินเตอร์เน็ต
กดซื้อ แพ็กเกจรายครั้ง ใช้งานไปก่อน รอจนถึงวันครบอายุของแพ็กเกจเดิม จะหักเงินและต่ออายุให้เอง
โทร *10041 กด 9 แล้วทำตามขั้นตอนของระบบ ยกเลิกตัวเดิม จึงกดสมัครตัวใหม่
โทร 1678 แจ้งให้พนักงานยกเลิกโปรที่ค้างอยู่ให้จึงจะสมัครใหม่ได้

“ระบบไม่สามารถสมัครแพ็กเกจให้ได้เนื่องจากคุณยังไม่ได้เปิดใช้ INTERNET/MMS”
ให้ทำการกด *104*71# แล้วโทรออก รอข้อความตอบกลับ
จากนั้นให้ทำการปิดเปิดเครื่องใหม่หนึ่งครั้ง แล้วจึงทำการกดสมัครใหม่

ในบางช่วงเวลาทางระบบมีผู้สมัครใช้งานเป็นจำนวนมากอาจต้องรอสักครู่ หรือหากไม่ได้อาจต้องกดสมัครเข้าไปใหม่นะคะ